Egzamin zawodowy

EGZAMINY ZAWODOWE

sesja styczeń 2019

Kwalifikacja T.12

Egzamin pisemny (test) – 10.01.2019, godz. 12:00
Egzamin praktyczny – 09.01.2019, godz. 13:00


Kwalifikacja T.13Egzamin pisemny (test) – 10.01.2019, godz. 10:00
Egzamin praktyczny – 09.01.2019, godz. 09:00


Kwalifikacja T.15


Egzamin praktyczny – 09.01.2019, godz. 13:00