Szczegły aktualności

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskichW związku z programem realizowanym przez Gminę Strzegom „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”

Osoby, które składały wnioski do ww. programu muszą dostarczyć do Wydziału Oświaty pok. 38 lub Wydziału Funduszy pok. 30 tut. urzędu Zaświadczenie czy dana osoba była lub nie była beneficjentem programu realizowanego przez ARiMR „Komputer dla rodziny rolnika – 2020”.

Podanie o wydanie zaświadczenia (w załączeniu) należy wcześniej wypełnić i dostarczyć do:

Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa             w Świdnicy, ul. Saperów 25 B lub przesłać meilem: bp019_Kancelaria@arimr.gov.pol (odbiór osobisty)

 

Wystawione zaświadczenie należy dostarczyć do ww. Urzędu.

Informujemy, że niniejsze Zaświadczenie jest konieczne

w procesie weryfikacji wniosków.

 

tel. kontaktowy: 748560-587.

 

W załączniku Podanie do wydruku i wypełnienia.


TERMIN ZŁOŻENIA otrzymanego ZAŚWIADCZENIA DO TUT.URZĘDU

14 GRUDZIEŃ 2021 r.

 

Brak dostarczenia dokumentów  w wyznaczonym terminie skutkuje brakiem możliwości dalszej oceny złożonego wniosku i w konsekwencji brakiem otrzymania wsparcia.

 

 W przypadku wydłużenia terminu przez organizatora konkursu, informacja o jego wydłużeniu ukaże się na stronie internetowej Gminy Strzegom w zakładce komunikaty.

Dodano: 16-12-21
Źródło:
Komentowanie tego newsa zostało zablokowane