Szczegóły aktualności

Informacje dla rodziców

wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać
w sekretariacie szkoły lub na konto
BZ WBK SA O/Świdnica 47 1090 2369 0000 0006 0201 8618

wpłaty za ubezpieczenie uczniów w wysokości 42 zł można dokonywać
w sekretariacie szkoły do 20 października 2011

duplikat legitymacji szkolnej można uzyskać, składając wniosek ze zdjęciem
i dokonując wpłaty w wys. 9 zł na konto
Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy
37 1090 2369 0000 0001 1539 9771

.

Dodano: 19-09-11
Źródło: ZSHT Świdnica
Komentowanie tego newsa zostało zablokowane