Kontakt

Zespół Szkół Hotelarsko-Turystycznych im. Tony Halika w Świdnicy

e-m
ail: info@zsht.swidnica.pl lub dyrekcja@zsht.swidnica.pl
www: zsht.swidnica.pl

tel./fax. (074) 853-30-33