Nasz szkoła nawiązała współpracę
z Instytutem Turystyki Krajów Biblijnych w Nysie

Jeśli nie chcesz zakończyć nauki tytułem technika obsługi turystycznej
masz możliwość kontynuowania nauki w szkole,
która oferuje specjalny program zaocznych studiów licencjackich dla posiadających maturę absolwentów policealnych szkół turystycznych i hotelarskich.
 

Jest to instytut, który jako jedyny w Europie kształci specjalistów w zakresie turystyki współczesnych krajów biblijnych: Izraela, Egiptu, Syrii, Libanu, Iraku, Iranu, Grecji, Turcji, Włoch, Cypru i Malty. Ze względu na historię, klimat i położenie geograficznie są krajami bardzo atrakcyjnymi turystycznie i coraz częściej wybieranymi miejscami spędzania urlopów.

Możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • prowadzenie własnych przedsiębiorstw, a także zajmowanie samodzielnych
  i kierowniczych stanowisk w usługach rekreacyjnych i turystycznych,

 • praca w charakterze organizatorów turystyki, zwłaszcza turystyki
  do krajów biblijnych,

 • praca w jednostkach świadczących usługi rekreacyjne oraz organizacjach
  społecznych,

 • zajmowanie w administracji samorządowej stanowisk odpowiedzialnych
  za rozwój turystyki i rekreacji.